VALIDATIE INSTITUTEN

De belangrijkste kernwaarden van een taxateur zijn deskundigheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit. Daarom zijn wij aangesloten bij een gekwalificeerd register en bij de bekendste landelijke branchevereniging.
opstal_illus_registers-1

VALIDATIE INSTITUTEN

De brancheorganisaties voor makelaars en taxateurs hebben in 2006 een onderzoek geïnitieerd waarvan de conclusies werden verbonden in het rapport “Naar een integrale aanpak van vermogensfraude met onroerende zaken”. Dit was de start om taxatierapporten te laten valideren om vastgoedfraude in de toekomst te voorkomen. Nederland kent vier taxatie validatie instituten in Nederland. Erkende validatie-instituten staan vermeld op de website van het NRVT. Opstal Taxateurs is aangesloten bij twee van deze vier partijen, NWWI en Taxateurs Unie. Bovengenoemde organisaties valideren de taxatierapporten die opgesteld worden door taxateurs die aangesloten zijn bij het NRVT.
Nederland kent vier erkende taxatievalidatie-instituten, die staan vermeld op de website van het NRVT. Opstal Taxateurs is aangesloten bij twee van deze vier partijen, NWWI en Taxateurs Unie. Hiermee kunnen we alle geldverstrekkers bedienen. Het NWWI en Taxateurs Unie streven ernaar om alle rapporten uniform en volgens richtlijnen op te stellen. Hierdoor wordt de kwaliteit gewaarborgd en krijgen geldverstrekkers, intermediairs en consumenten een objectieve en betrouwbare woningtaxatie die inzicht geeft in de getaxeerde waarde.
Het NWWI en Taxateurs Unie werken volgens een gestandaardiseerd model. De taxateur werkt het rapport uit op basis van zijn expertise en plaatselijke kennis. Hiervoor onderbouwt hij de getaxeerde waarde met drie zelfgekozen referentiewoningen. Als het rapport klaar is, worden minimaal twee modelwaarden aangeleverd die inzicht geven in de waarde van de woning
opstal logo
Validatie instituten